• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Conformal Coating & Potting BV streeft er naar om een hoge mate van dienstverlening, kwaliteit en service aan te bieden aan haar klanten. Onze doelstelling is om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten of deze te overtreffen. Wij realiseren deze doelstelling door continu onze bedrijfsprocessen te evalueren, verbeteringen door te voeren en onze mensen te trainen.

Visuele inspectie

De conformal coating bevat in de meeste gevallen een UV tracer die het visuele inspecteren van de PCB mogelijk maakt. Door de UV tracer is het mogelijk om onder een UV lamp te zien of de coating conform het coating plan is aangebracht en of er geen coatingsmateriaal in aansluitingen, bedieningselementen, sensoren en ander externe signaalgevers is gekomen.

Laagdikte meten

Om een goede bescherming van de PCB te garanderen is het belangrijk dat de conformal coating de gewenst dikte heeft. De laagdikte is afhankelijk van het type coating en deze wordt gedefinieerd met een minimale en een maximale waarde. zowel een te dikke als een te dunne coating laag heeft negatieve invloed op de bescherming van de PCB op langere termijn.

Viscositeit meten

Het correct aanbrengen van een conformal coating is afhankelijk van veel verschillende factoren. Eén van deze factoren is de viscositeit van het coatingsmateriaal. Door de viscositeit van het coatingsmateriaal voor het productieproces te meten kan de kwaliteit beter worden beheerst.

ESD veilig werken

Wij voldoen aan de eisen voor het behandelen van elektrostatische, gevoelige producten. ESD-gevoelige producten zullen alleen worden behandeld in een ESD Protected Area en alle medewerkers moeten met succes de ESD training hebben doorlopen voor ze in contact komen met ESD-gevoelige producten.