In de jaren dat wij onze diensten aan bieden aan onze klanten hebben wij de nodige besturingen voorbij zien komen met soms grote uitdagingen. Vaak gaan deze uitdagingen ook gepaard met hogere kosten en een verhoogd risico op uitval tijdens het produceren. Omdat veel elektronica ontwerpers niet altijd weten waar ze rekening me moeten houden tijdens het productie proces delen wij onze ervaringen. In veel gevallen zal het gaan om relatief kleine aanpassingen die tijdens het productie proces op lange termijn aardige besparingen kunnen opleveren.

Functioneel of visueel conformal coaten?

Bij het conformal coaten van een PCB maken we onderscheid tussen het functioneel of visueel coaten. Het verschil tussen de twee manieren van conformal coaten zit hem in de benadering van de PCB. Bij het functioneel conformal coaten geven we op het coating plan aan welke segmenten van de PCB gecoat moeten worden en op welke segmenten absolute geen coating materiaal mag komen. Op de ruimte die overblijft mag coating materiaal komen maar het is geen vereiste. Deze manier van coaten wordt over het algemeen gerelateerd aan het machinaal conformal coaten.

Bij het visueel conformal coaten geven we op het coating plan aan welke segmenten van de PCB niet gecoat moeten worden. Deze manier van conformal coaten wordt gerelateerd aan het handmatig en machinaal conformal coaten.

Conformal coating plan

Voor de PCB gecoat kan worden moet er eerst een conformal coating plan gemaakt worden. Op dit plan moet worden aangegeven welke componenten en/of segmenten van de PCB niet of juist wel gecoat moet worden. Verder moet er op het plan staan welk coating materiaal op de PCB moet worden aangebracht, welke zijden gecoat moeten worden ( top en/of bottom), de afmetingen van de PCB en de naam. Deze informatie is relatief eenvoudig samen te stellen in een Word document en bevat de basis informatie die nodig is voor het conformal coaten. Voor PCB’s die aan een kwaliteitssystemen moeten voldoen stellen samen met de klant een uitgebreider plan samen.

TIP : je kan een foto van de PCB maken en met Windows Paint gekleurde rechthoeken maken om op de PCB aan te geven welke componenten en/of segmenten van de PCB niet of juist wel gecoat moeten worden.

Anticondens wartel V conformal coating

Om condensvorming te voorkomen in besturingskasten worden anticondens wartels toegepast. Dit voorkomt dat er condens aan de binnenkant van een besturingkast ontstaat maar voorkomt dit ook het uitvallen van een elektronische besturing? Volgens diverse normen kunnen er problemen ontstaan met een elektronische besturing als de luchtvochtigheid hoger is dan 70%. Door een anticondens wartel ontstaat er geen condens maar de soldeerverbindingen op de elektronische besturingen zullen nog steeds oxideren met als gevolg lekstromen, tin whisker growth, enz. Dit risico wordt alleen maar groter naarmate de pitch van componenten kleiner wordt en de componenten steeds dichter op elkaar komen te staan.

Conclusie: het gebruik van een anticondens wartel voorkomt dat er condens aan de binnenkant van een besturingskast ontstaat maar om de betrouwbaarheid te verhogen en uitval te voorkomen moet de elektronische besturing ook beschermd worden. Immers aan de binnenkant van uw auto zit toch ook een laklaagje!

Als je ook nog een tip of advies hebt. Mail het ons via ons contactformulier!

The following brands are a selection of our material suppliers

Peters